Pravidla

Přetahování lanem
„tug of war“ – Přetahování lanem

Pravidla vycházejí z mezinárodně platných pravidel s místní výjimkou
Detaily jsou k dispozici zde www.tugofwar-twif.org

  • Předloktí se nesmí dotýkat žádné části těla.
  • Lano lze držet pouze v rukou ( bez rukavic ) a pouze poslední člen týmu může mít lano přehozené přes rameno a podvlečené pod rukou.
  • Soutěžící se nesmí dotýkat země jinou částí těla než chodidlem.
  • Bez váhového limitu ( v týmu 8 - 9 osob )
  • Zápas probíhá v časovém limitu 1,5 minuty

Složení týmu:

  • Soutěžní družstvo může mít 9 členů
  • 8 závodníků + 1 náhradník
  • Náhradník může zastoupit člena týmu v případě jeho zranění nebo takticky vystřídat při dalším zápase
  • Soutěž probíhá nejprve systémem každý s každým a výsledkem jsou získané body
  • V semifinále a finále systémem dvě výhry ze tří

Obuv:

Od roku 2020 bude možné použití speciálních bot, které se používají při ME a MS v přetahování lanem.

Outdoorová obuv

Podpatek: Podpatek musí být v úrovni podrážky boty - vertikálně dolů od podrážky, jak je vidět zezadu a ze strany boty. Přední strana podpatku směřující dopředu musí být rovněž rovná, kolmá k podrážce a vertikálně dolů od podrážky boty. Strana podpatku, která je ve styku se zemí - "cutting edge" - může mít vyčnívající okraj Pravidla TWIF - Manuál 2017 Strana 29 směrem k přední části podpatku s maximálním výčnělkem 15 mm k vnější straně podpatku, měřeno od svislé linie podrážky. Druhá strana podpatku musí být zcela srovnaná s podrážkou a nesmí mít žádný výčnělky. Šířka podpatku nesmí překročit šířku boty. Maximální výška podpatku, včetně kovové destičky o maximální tloušťce 6,5 mm, nesmí přesáhnout 35 mm, měřeno od spodku boty, tj. 35 mm včetně tloušťky podrážky. Délka podpatku nesmí být menší než jedna čtvrtina nebo větší než jedna třetina délky boty. (viz obrázek / výkres str.40)

Struktura podrážky
Podrážka (včetně podpatku) může být kovová, ale podešvová destička nesmí být kovová, minimální tloušťka nekovové destičky je 6,5 mm. (viz obrázek / výkres) Přední část boty může být zesílena nebo ponechána v původním stavu. Pokud není podešev zesílena, může být výše než podpatek při pohledu ze strany na rovné vodorovné ploše. V této konfiguraci musí být podešev minimálně o 6,5 mm výše než podpatek. Pokud je podešev zesílena, nesmí být přední část boty menší než polovina celkové délky boty. Maximální výška včetně podrážky nesmí být větší než 35 mm. "Podešvová destička" nesmí být kovová a její tloušťka musí být minimálně 6,5 mm

6.3 Podmínky střídání hráče

Náhradník může vystřídat libovolného hráče po dobu trvání soutěže. Výměna hráče může být provedena jen jednou. Výměna hráče může být provedena z taktických důvodů nebo z důvodu zranění.

Výměna hráče může proběhnout teprve po zvážení týmu a po skončení prvního utkání. Střídaný hráč se nesmí účastnit žádných následných zápasů této hmotnostní kategorie. Náhradník musí být registrovaným hráčem daného klubu nebo země, kterou reprezentuje.

6.4 Postup při střídání

Střídaný hráč a náhradník musí mít na sobě kompletní dres (tričko, šortky, podkolenky a obuv) a musí disponovat akreditačními kartami, které jsou předkládány pro kontrolu rozhodčímu odpovědného za zápas; a poté rozhodčímu, který je pověřen hlavním rozhodčím zabývat se střídáním hráčů.

6.4.1 Akreditační karty slouží k ověření hráčů a jejich hmotnosti, akreditační údaje se skenují nebo zadávají do systému.
Náhradník musí mít stejnou nebo menší váhu než hráč, který je střídán. Celková hmotnost družstva nemůže být zvýšena o hmotnost náhradníka, i když tým původně vážil méně než maximální hmotnost pro tuto hmotnostní kategorii.
Okamžitě po střídání, hlavní rozhodčí nebo určený rozhodčí zruší stamp/ razítko nebo označení střídaného hráče a označí nesmazatelnou značkou náhradníka. Hlavní rozhodčí nebo určený rozhodčí zaznamenají střídání do příslušného hmotnostního protokolu připsáním a odstraněním akreditačních čísel hráčů, kterých se změny týkají.

Pravidla a Soutěžní řády PDF

TWIF - Tug of War Pulling Position / TechniqueVšejanské Lano 2023

17.6.2023

Všejany, Okres Mladá Boleslav


2011-2023 © Všejanské Lano - design by 3wD