Obec Všejany

KostalObec leží v poměrně úrodné krajině Polabské nížiny. S městy Nymburk a Mladá Boleslav ji spojuje významná železniční trať. Ministrem vnitra byla Výnosem ze dne 23. června 1923 pojmenována VŠEJANY. Dominantou dnešních Všejan je kostel sv. Jana Křtitele, který byl postaven zřejmě v roce 1384, socha sv. Jana Nepomuckého pod starodávnými lipami i budova fary i bývalé obecné školy (dnes depozitář Národního muzea v Praze).

Okolí i samotná obec byla v dávné minulosti porostlá neproniknutelnými lesy. Protéká jí říčka Vlkava, která v okolní krajině vymílala jámy. Od těchto dostala naše obec už za prvních Přemyslovců či obyvatel neznámého původu název VŠE-JÁMY, tj. samé jámy. www.vsejany.czVšejanské Lano 2023

17.6.2023

Všejany, Okres Mladá Boleslav


2011-2023 © Všejanské Lano - design by 3wD